Pravno obaveštenje i privatnost podataka 

profine GmbH
International Profile Group
Mülheimer Straße 26
D-53840 Troisdorf
Phone: +49 2241 9953-0
Telefax: +49 2241 9953-3561
E-mail: info@profine-group.com

Ovlašćeni predstavnici i generalni direktori:
Dr Peter Mrosik (vlasnik i generalni direktor)
Ursula Kretzschmar

Predsednik nadzornog odbora:

Michael Päckert (u predstavljanju) 

Sedište:
Troisdorf

Registarski sud:
Amtsgericht Siegburg
Register number: HRB 8435
PDV ID br.: DE 137.876.324

Odgovoran za sadržaj shodno čl. 7 nemačkog Zakona o telemedijima, TMG:
profine GmbH

profine GmbH Izjava o privatnosti (25. maj 2018. godine):
Izjava o privatnosti podataka kompanije profine GmbH (25. maj 2018. godine)

1. Privatnost podataka

Hvala što ste posetili internet stranicu kompanije profine GmbH. Zaštitu Vaših podataka o ličnosti shvatamo veoma ozbiljno i stoga činimo sve što možemo da osiguramo da se osećate ugodno i sigurno kada posećujete naše internet stranice. Ova izjava o privatnosti podataka se odnosi na sve internet stranice koje su u nadležnosti profine GmbH. Kontroler u smislu čl. 4 (7) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) za ovu internet stranicu je profine GmbH; za kontakt podatke pogledajte prethodno Pravno obaveštenje.

2. Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti

Uopšteno govoreći, možete posetiti internet stranicu profine GmbH bez prikupljanja ikakvih podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti će se prikupljati i obrađivati direktno ako koristite servisne ponude profine GmbH i dostavite podatke neophodne za obradu Vašeg zahteva. Kad god su potrebni podaci o ličnosti o tome ćete biti obavešteni..

Kako bismo dodatno optimizovali naše internet stranice za Vas, prikupljamo opšte informacije (na primer, stranice kojima se pristupalo, korišćeni pregledač, vreme provedeno na stranicama). Ovi podaci se ne odnose ni na jednu osobu. Ni profine GmbH niti operateri odgovarajućim alatima za analizu ne prikupljaju podatke o ličnosti koji omogućavaju donošenje zaključaka o identitetu korisnika.

2.1. Podaci o korišćenju
Svrha obrade podataka/pravna osnova

Kada posećujete naše internet stranice, takozvani podaci o korišćenju se privremeno čuvaju na našem veb serveru u statističke svrhe kao protokol u cilju poboljšanja kvaliteta naših internet stranica. Ovaj skup podataka sastoji se od

·        lokacije sa koje je datoteka tražena;

·    imena datoteke;

·    datuma i vremena upita;

·        količine prenesenih podataka;

·        statusa pristupa(datoteka preneta, datoteka nije pronađena);

·        opisa tipa pregledača koji se koristi;

·    IP adrese računara sa koga se šalje zahtev, koja je skraćena na način da se lična referenca više ne može uspostaviti.

Ove informacije koristimo da omogućimo pristup našoj internet stranici, da kontrolišemo naše sisteme i upravljamo istim i poboljšavamo dizajn naših internet stranica. Podaci se čuvaju anonimno u skladu sa nemačkim Zakonom o telemedijima (Telemediengesetz, TMG). Kreiranje ličnih korisničkih profila je stoga onemogućeno. Podaci koji se odnose na pojedince ili njihove pojedinačne postupke se ne prikupljaju niti se na drugi način obrađuju.

2.2. Upotreba “kolačića”

Svrha obrade podataka/pravna osnova

U nekim delovima internet stranice, kompanija profine GmbH koristi takozvane “kolačiće” kako bi Vam pružila usluge koje su Vama prilagođene. “Kolačići” su identifikatori, koje veb server može poslati na Vaš računar da ga identifikuje tokom trajanja Vaše posete. Možete da podesite pregledač tako da Vas obaveštava o postavljanju kolačića. To čini korišćenje “kolačića” transparentnim za Vas.

Nijedan podatak o ličnosti neće biti sačuvan niti obrađen na bilo koji drugi način. “Kolačić” nam omogućava samo da Vas identifikujemo kao jedinstvenog ali nepoznatog korisnika tokom Vaše posete lokaciji.

2.3. Upotreba Google Analytics

Svrha obrade podataka/pravna osnova:

Za analizu podataka koristimo Google Analytics, uslugu za veb analizu Google Inc. (“Google”). Google Analytics takođe koristi “kolačiće”, koji su tekstualne datoteke postavljene na Vaš računar kako bi pomogle internet stranici da analizira kako se korisnici ponašaju na lokaciji. Obrada podataka se obavlja na osnovu čl. 6 (1) (f) GDPR i čl. 15 (3) Zakona o telemedijima s ciljem da saznamo koliko često različiti korisnici pristupaju našim internet stranicama.

Trajanje skladištenja/Kriterijumi za definisanje trajanja skladištenja:

Informacije koje “kolačići” skladište o Vašem korišćenju ove internet stranice se obično prenose na Google server u SAD i tamo se čuvaju.
Međutim, pošto smo aktivirali IP anonimizaciju na ovoj internet stranici, Google će pre toga skratiti Vašu IP adresu među državama članicama Evropske unije
.

Vaši podaci će biti obrađeni samo za statističku procenu i biće izbrisani nakon 14 meseci.

Primalac/kategorije primalaca

Cela IP adresa će se preneti na Google server u SAD samo u izuzetnim slučajevima (odgovarajući nivo zaštite podataka u skladu sa članom 45 (1) GDPR je osiguran putem Google učešća u “Privacy Shield”) i tamo će biti skraćena. Takođe smo zaključili ugovor sa kompanijom Google Inc. (SAD) za obradu naloga shodno čl. 28 GDPR. Google stoga može koristiti sve informacije isključivo za ocenu korišćenja naše internet stranice za nas i prikupljanje izveštaja o aktivnostima na internet stranici.

U ime operatera ove internet stranice, Google će koristiti ove informacije za procenu Vašeg korišćenja internet stranice, sastavljanje izveštaja o aktivnostima na internet stranici i pružanja operateru internet stranice dodatnih usluga vezanih za internet stranicu i korišćenje interneta.
IP adresa koju Vaš pregledač prenese u kontekstu Google 
Analytics se ne kombinuje sa drugim Google podacima.

Možete se usprotiviti obradi podataka u svako doba. Koristite neku od narednih opcija:

·        Možete se usprotiviti upotrebi “kolačića” tako što ćete izabrati odgovarajuća podešavanja u svom pregledaču ali uzmite u obzir da ukoliko ovo učinite možda nećete moći da koristite punu funkcionalnost ove internet stranice.

·        Takođe možete sprečiti Google da prikupi podatke koji su generisani putem “kolačića” i koji se odnose na Vaše korišćenje internet stranice (uključujući i Vašu IP adresu) i da obradi te podatke tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za pregledač dostupan preko sledećeg linkahttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

·        Takođe možete sprečiti prikupljanje podataka od strane Google Analytics pritiskom na sledeći link. “Opt-out kolačić” će biti podešen da spreči buduće prikupljanje Vaših podataka kada posetite ovu internet stranicuKliknite ovde da podesite “opt-out kolačić”.

3. Obrada, prosleđivanje podataka o ličnosti i ograničavanje upotrebe

Svi podaci o ličnosti prikupljeni u okviru internet usluga koje pruža profine GmbH će se sakupljati, obrađivati i koristiti u skladu sa važećim propisima o podacima o ličnosti, isključivo za obradu ugovora i radi zaštite sopstvenih legitimnih poslovnih interesa u pogledu konsultacije i podrške naših kupaca, kao i dizajna proizvoda koji je orijentisan u odnosu na potražnju.

Prenos podataka trećim licima

Vaše podatke prenosimo na pružaoce usluga koji nas podržavaju u radu sa našim internet stranicama i pratećim procesima. Ovi pružaoci usluga su pažljivo odabrani, revidirali smo ih i isti su ugovorom vezani prema čl. 28 GDPR.

Internet stranicom upravlja profine GmbH zajedno sa eksternim provajderom. Taj provajder je agencija Electronic Minds GmbH, Feldbergstrasse 80, 64293 Darmstadt, Germany.

Pored toga, Vaše podatke o ličnosti prenosimo i na ostala treća lica sa kojima smo zaključili ugovor o obradi naloga u skladu sa čl. 28 GDRP i,u slučaju da popunite kontakt obrazac, specijalizovanim kompanijama koje se pojavljuju u pretrazi naših specijalizovanih kompanija.

Prenos podataka trećim državama

U nekim slučajevima prenosimo podatke o ličnosti u treću državu izvan EU. Uvek obezbeđujemo odgovarajući nivo zaštite podataka:

U slučaju Google Analytics (prenos podataka u SAD), prikladan nivo zaštite podataka je obezbeđen odgovarajućim učešćem u “Privacy Shield” sporazumu (čl. 45 (1) GDPR).

4. Kontakt obrazac

Svrha obrade podataka/pravna osnova

Imate mogućnost da nas kontaktirate putem veb obrasca. Da biste koristili naš kontakt obrazac, potrebno je Vaše ime, država iz koje nas kontaktirate, Vaša email adresa i Vaša poruka. Možete dati dodatne informacije ali niste obavezni. Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6 (1) (f) GDPR. Legitimni interes profine GmbH rezultat je interesovanja za odgovor na upite naših kupaca i posetilaca ove internet stranice i na taj način održavanja i unapređenja zadovoljstva kupaca.

Trajanje skladištenja/Kriterijumi za definisanje trajanja skladištenja:

Vaši podaci će biti obrađeni samo radi odgovora na Vaš upit i izbrisani nakon perioda od oko 120 dana.

Primalac/kategorije primalaca

Prenos se vrši samo ako je neophodno u svrhu obrade i odgovora na Vaš zahtev imenovanim partnerima za zastupanje (videti prenos podataka trećim licima). Oni su pažljivo odabrani, revidirali smo ih i isti su ugovorom vezani prema čl. 28 GDPR.

5. Vaša prava kao nosioca podataka

Imate pravo da primate informacije o Vašim podacima o ličnosti koje čuvamo u skladu sa čl. 15 (1) GDPR na zahtev i besplatno. Na zahtev, obavestićemo Vas u pismenoj formi u skladu sa važećim zakonom da li čuvamo Vaše podatke o ličnosti i koje.

Pored toga, imate pravo na ispravku (čl. 16 GDPR), brisanje (čl. 17 GDPR) i ograničenje obrade (čl. 18 GDPR) Vaših podataka o ličnosti ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi.

Ako se obrada podataka zasniva na čl. 6 (1) (f) GDPR, imate pravo na prigovor shodno čl. 21 GDPR. Ukoliko se protivite obradi podataka, to se neće dogoditi u budućnosti, osim ako odgovorna osoba ne bude mogla da dokaže da su uverljivi razlozi vredni zaštite za dalju obradu koja prevazilazi interes korisnika podataka u prigovoru.

Ako ste sami dostavili obrađene podatke, imate pravo prenosa podataka u skladu sa čl. 20 GDPR.

Ako se obrada podataka zasniva na saglasnosti shodno čl. 6 (1) (a) ili čl. 9 (2) (a) GDPR, možete povući saglasnost u bilo kom trenutku što će važiti i ubuduće  bez uticaja na zakonitost prethodne obrade.

U gore navedenim slučajevima, u slučaju otvorenih pitanja ili u slučaju žalbi, kontaktirajte službenika za zaštitu podataka u pismenoj formi ili putem e-pošte.

Takođe možete podneti žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka. Nadležni organ za zaštitu podataka je organ savezne države u kojoj živite ili u kojoj se nalazi odgovorno lice.

6. Bezbednost

profine GmbH preuzima sve tehničke i organizacione mere potrebne za osiguranje zaštite podataka i bezbednosti podataka, sprečavanje gubitka podataka i oštećenja podataka. Naše mere bezbednosti se kontinuirano optimizuju u skladu sa tehnološkim razvojem. Da bismo zaštitili podatke od neovlašćenog pristupa, na našim stranicama koristimo metod šifrovanja. Vaši podaci se zatim prenose sa Vašeg računara na naš server i obrnuto putem interneta pomoću SSL (Secure Socket Layer) šifrovanja. To možete prepoznati činjenicom da je simbol u obliku katanca na statusnoj traci Vašeg pregledača zatvoren i linija za adresu počinje sa https://

7. Bez obaveze obezbeđivanja podataka o ličnosti

Osim ako nije drugačije navedeno u prethodnim odeljcima, obezbeđivanje podataka o ličnosti nije propisano zakonom, ugovorom ili za zaključivanje ugovora. Ukoliko nije drugačije navedeno, niste obavezni da dajete podatke o ličnosti.

Ako ne budete obezbedili svoje podatke o ličnosti, to znači da možda nećemo moći da odgovorimo na Vaš kontakt upit.

8. Službenik za zaštitu podataka

Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, možete direktno kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka, koji je takođe dostupan u slučaju zahteva za informacijama, prijava ili žalbi:

Službenik za zaštitu podataka
profine GmbH, International Profile Group
MülheimerStrasse 26, 53840 Troisdorf, Germany
Mail: Datenschutzbeauftragter@profine-group.com

9. Autorska prava

Svi tekstovi i slikovni podaci koji se nalaze na našoj internet stranici ne mogu se koristiti niti preuzeti za dalju upotrebu ili prenos na treća lica bez saglasnosti autora. Slikovni podaci podležu autorskim pravima koja važe u vreme objavljivanja na internet stranici.

Bilo koja neovlašćena upotreba slikovnih podataka ili drugih dokumenata, informacija je izričito zabranjena i predstavlja kršenje autorskih prava ili drugih prava svojine.

Dizajn i programiranje:

Electronic Minds GmbH
Feldbergstrasse 80, 64293 Darmstadt, Germany
E-mail: mail@electronic-minds.de
Web: www.electronic-minds.de