Sistemi prozora i ulaznih vrata

76 mm sistemi

KBE nudi kompletan sistem ivične i srednje zaptivke sa dubinim ugradnje od 76 mm, uključujući i varijante ulaznih vrata.

Sistem ivične zaptivke

Sistemi ivične zaptivke imaju dva nivoa zaptivanja. Spoljna ivična zaptivka  se nalazi u preklopu okvira, a unutrašnja u preklopu krila.

Sistem srednjeg zaptivanja

Sistemi srednje zaptivke imaju, osim spoljašnje i unutrašnje ivične zaptivke, i treći sloj, koji se nalazi u sredini profila. Ovo takođe doprinosi poboljšanju toplotnih i zvučnih izolacionih vrednosti.

Ulazna vrata

KÖMMERLING sistemi ulaznih vrata  se mogu proizvoditi, tako da imaju otvaranje ka unutra ili ka spolja.  Za njihov dizajn se mogu koristiti pored strukturnog zastakljivanja,i ukrasne ispune i moderne varijante panela skrivenih krila.