76 mm sistemi

KÖMMERLING 76 Ulazna vrata AluClip Zero – otvaranje ka unutra

Ulazna vrata sa aluminijumskim oblogama kombinuju prednosti oba materijala u jednom elementu. Sa spoljašnje strane, aluminijumska obloga nudi veliki izbora dizajna i boja, dok sa unutrašnje strane, PVC profili garantuju lako održavanje,stabilnost i visoku sigurnosnu funkciju.

Procedura na klipsanje omogućava nesmetanu vezu između PVCa i aluminijuma.Specijalno definisana varijanta ulaznih vrata, koja su vizuelno kompletno u jednoj ravni (skriveno krilo ) i omogućavaju tehničku novinu uz pomoć fleksibilne veze panela  i profila. Na taj način se sprečava krivljenje panela usled termičkih uticaja. AluClip Zero, nova Design varijanta, proširuje područje primene sistema 76mm, posebno za arhitektonski zahtevne građevinske projekte, u kojima se traži željeni izgled aluminijuma, kao i funkcionalna prednost PVCa.

Sistem ulaznih vrata KÖMMERLING 76 AluClip Zero pruža sve preduslove za visoko kvalitetna ulazna vrata, koja se ovaraju ka unutra, i ovaj 5-komorni sistem visoke izolacije optimalno štiti od hladnoće i toplote. KÖMMERLING 76 ulazna vrata imaju jaku konstrukciju, gde čelična ojačanja velikih dimenzija čine jedan čvrsti i zatvoreni okvir. Uglovi krila su ojačani zavarivim ugaonim spojnicama,  koje su snažno povezane sa čeličnom armaturom. One apsorbuju  sile savijanja i uvijanja, npr. kod pokušaja provala, i prenose ih po celom obimu čeličnog ojačanja. Sa specijalnim okovima, bezbednost se može dodatno povećati

Ovaj sistem važi za uzor i u ekološkom pogledu. Kao prvi svetski važan proizvođač, brend KÖMMERLING , u proizvodnji profila, koristi reciklirane materijale u svežem PVCu,i to isključivo bezolovni PVC  sa “zelenim” stabilizatorima na bazi kalcijuma i cinka. Ovo takođe, kupcima KÖMMERLING proizvoda, daje svest o očuvanju životne sredine.

Ulazna vrata sa aluminijumskim oblogama kombinuju prednosti oba materijala u jednom elementu. Sa spoljašnje strane, aluminijumska obloga nudi veliki izbora dizajna i boja, dok sa unutrašnje strane, PVC profili garantuju lako održavanje,stabilnost i visoku sigurnosnu funkciju.

Procedura na klipsanje omogućava nesmetanu vezu između PVCa i aluminijuma.Specijalno definisana varijanta ulaznih vrata, koja su vizuelno kompletno u jednoj ravni (skriveno krilo ) i omogućavaju tehničku novinu uz pomoć fleksibilne veze panela  i profila. Na taj način se sprečava krivljenje panela usled termičkih uticaja. AluClip Zero, nova Design varijanta, proširuje područje primene sistema 76mm, posebno za arhitektonski zahtevne građevinske projekte, u kojima se traži željeni izgled aluminijuma, kao i funkcionalna prednost PVCa.

Sistem ulaznih vrata KÖMMERLING 76 AluClip Zero pruža sve preduslove za visoko kvalitetna ulazna vrata, koja se ovaraju ka unutra, i ovaj 5-komorni sistem visoke izolacije optimalno štiti od hladnoće i toplote. KÖMMERLING 76 ulazna vrata imaju jaku konstrukciju, gde čelična ojačanja velikih dimenzija čine jedan čvrsti i zatvoreni okvir. Uglovi krila su ojačani zavarivim ugaonim spojnicama,  koje su snažno povezane sa čeličnom armaturom. One apsorbuju  sile savijanja i uvijanja, npr. kod pokušaja provala, i prenose ih po celom obimu čeličnog ojačanja. Sa specijalnim okovima, bezbednost se može dodatno povećati

Ovaj sistem važi za uzor i u ekološkom pogledu. Kao prvi svetski važan proizvođač, brend KÖMMERLING , u proizvodnji profila, koristi reciklirane materijale u svežem PVCu,i to isključivo bezolovni PVC  sa “zelenim” stabilizatorima na bazi kalcijuma i cinka. Ovo takođe, kupcima KÖMMERLING proizvoda, daje svest o očuvanju životne sredine.