76 mm sistemi

KÖMMERLING 76 Ulazna vrata AluClip – otvaranje ka spolja

Ulazna vrata sa aluminijumskim oblogama kombinuju prednosti oba materijala u jednom elementu. Sa spoljašnje strane, aluminijumska obloga nudi veliki izbora dizajna i boja, dok sa unutrašnje strane, PVC profili garantuju lako održavanje,stabilnost i visoku sigurnosnu funkciju.

Sistem ulaznih vrata KÖMMERLING 76  pruža sve preduslove za visoko kvalitetna ulazna vrata, koja se ovaraju ka spolja, i ovaj 5-komorni sistem visoke izolacije optimalno štiti od hladnoće i toplote. KÖMMERLING 76 ulazna vrata imaju jaku konstrukciju, gde čelična ojačanja velikih dimenzija čine jedan čvrsti i zatvoreni okvir. Uglovi krila su ojačani zavarivim ugaonim spojnicama,  koje su snažno povezane sa čeličnom armaturom. One apsorbuju  sile savijanja i uvijanja, npr. kod pokušaja provala, i prenose ih po celom obimu čeličnog ojačanja. Sa specijalnim okovima, bezbednost se može dodatno povećati.

Specijalna procedura na klipsanje omogućava nesmetanu vezu između PVCa i aluminijuma. Mogu se proizvesti jednokrilna ili višekrilna ulazna vrata, koja se otvaraju ka unutra, sa nadsvetlom ili bočnim delom. Ulazna vrata mogu biti, prema Vašoj želji, dekorisana lajsnicama, ornament staklima ili već gotovim ukrasnim panelima. 

Ovaj sistem važi za uzor i u ekološkom pogledu. Kao prvi svetski važan proizvođač, brend KÖMMERLING , u proizvodnji profila, koristi reciklirane materijale u svežem PVCu,i to isključivo bezolovni PVC  sa “zelenim” stabilizatorima na bazi kalcijuma i cinka. Ovo takođe, kupcima KÖMMERLING proizvoda, daje svest o očuvanju životne sredine.

Ulazna vrata sa aluminijumskim oblogama kombinuju prednosti oba materijala u jednom elementu. Sa spoljašnje strane, aluminijumska obloga nudi veliki izbora dizajna i boja, dok sa unutrašnje strane, PVC profili garantuju lako održavanje,stabilnost i visoku sigurnosnu funkciju.

Sistem ulaznih vrata KÖMMERLING 76  pruža sve preduslove za visoko kvalitetna ulazna vrata, koja se ovaraju ka spolja, i ovaj 5-komorni sistem visoke izolacije optimalno štiti od hladnoće i toplote. KÖMMERLING 76 ulazna vrata imaju jaku konstrukciju, gde čelična ojačanja velikih dimenzija čine jedan čvrsti i zatvoreni okvir. Uglovi krila su ojačani zavarivim ugaonim spojnicama,  koje su snažno povezane sa čeličnom armaturom. One apsorbuju  sile savijanja i uvijanja, npr. kod pokušaja provala, i prenose ih po celom obimu čeličnog ojačanja. Sa specijalnim okovima, bezbednost se može dodatno povećati.

Specijalna procedura na klipsanje omogućava nesmetanu vezu između PVCa i aluminijuma. Mogu se proizvesti jednokrilna ili višekrilna ulazna vrata, koja se otvaraju ka unutra, sa nadsvetlom ili bočnim delom. Ulazna vrata mogu biti, prema Vašoj želji, dekorisana lajsnicama, ornament staklima ili već gotovim ukrasnim panelima. 

Ovaj sistem važi za uzor i u ekološkom pogledu. Kao prvi svetski važan proizvođač, brend KÖMMERLING , u proizvodnji profila, koristi reciklirane materijale u svežem PVCu,i to isključivo bezolovni PVC  sa “zelenim” stabilizatorima na bazi kalcijuma i cinka. Ovo takođe, kupcima KÖMMERLING proizvoda, daje svest o očuvanju životne sredine.