88 mm sistemi

AluClip Pro

Ako više volite izgled aluminijuma, a pri tome želite da imate i  visoku toplotnu i zvučnu izolaciju PVC-a, možete da se radujete, jer KÖMMERLING 88 spaja prednosti oba materijala. Sa AluClip Pro imate kombinaciju materijala orijentisanih na budućnost, i to sa velikim izborom boja aluminijumskih obloga, pomoću tehnika završne obrade kao što su eloksaža i plastifikacija.

AluClip Pro, polu smaknuta aluminijumska funkcionalna obloga, preuzima statičku funkciju  već uobičajnog ojačanja unutar profila krila. Na taj način nije ni potrebno ojačanje unutar krila, što istovremeno dovodi do poboljšanja toplotne izolacije. Pomoću proEnergiTec-a, komore ojačanja krila i okvira mogu da se ispune termoizolacionom penom . Sa ovom tehnologijom, koja je kasnije podložna reciklaži, ostvaruju se najviše vrednosti toplotne izolacije  – Uf vrednost do 0,79 W / (m2K).

Nova generacija profila se ne ističe samo u pogledu energetike, već i arhitektonski: čvrsta konstrukcija omogućava 3-slojno zastakljivanje ili najsavremenija funkcionalna stakla debljine do 56 mm. KÖMMERLING 88 raspolaže prozorima velikih dimenzija za atraktivan izgled fasade sa odličnim vrednostima zvučne izolacije, a kod njih, solarni dobici, naročito tokom hladne sezone, dodatno umanjuju potrebu za energijom, a time i emisiju CO2.

Ovaj sistem važi za uzor i u ekološkom pogledu. Kao prvi svetski važan proizvođač, brend KÖMMERLING , u proizvodnji profila, koristi reciklirane materijale u svežem PVCu,i to isključivo bezolovni PVC  sa “zelenim” stabilizatorima na bazi kalcijuma i cinka. Ovo takođe, kupcima KÖMMERLING proizvoda, daje svest o očuvanju životne sredine.

Ako više volite izgled aluminijuma, a pri tome želite da imate i  visoku toplotnu i zvučnu izolaciju PVC-a, možete da se radujete, jer KÖMMERLING 88 spaja prednosti oba materijala. Sa AluClip Pro imate kombinaciju materijala orijentisanih na budućnost, i to sa velikim izborom boja aluminijumskih obloga, pomoću tehnika završne obrade kao što su eloksaža i plastifikacija.

AluClip Pro, polu smaknuta aluminijumska funkcionalna obloga, preuzima statičku funkciju  već uobičajnog ojačanja unutar profila krila. Na taj način nije ni potrebno ojačanje unutar krila, što istovremeno dovodi do poboljšanja toplotne izolacije. Pomoću proEnergiTec-a, komore ojačanja krila i okvira mogu da se ispune termoizolacionom penom . Sa ovom tehnologijom, koja je kasnije podložna reciklaži, ostvaruju se najviše vrednosti toplotne izolacije  – Uf vrednost do 0,79 W / (m2K).

Nova generacija profila se ne ističe samo u pogledu energetike, već i arhitektonski: čvrsta konstrukcija omogućava 3-slojno zastakljivanje ili najsavremenija funkcionalna stakla debljine do 56 mm. KÖMMERLING 88 raspolaže prozorima velikih dimenzija za atraktivan izgled fasade sa odličnim vrednostima zvučne izolacije, a kod njih, solarni dobici, naročito tokom hladne sezone, dodatno umanjuju potrebu za energijom, a time i emisiju CO2.

Ovaj sistem važi za uzor i u ekološkom pogledu. Kao prvi svetski važan proizvođač, brend KÖMMERLING , u proizvodnji profila, koristi reciklirane materijale u svežem PVCu,i to isključivo bezolovni PVC  sa “zelenim” stabilizatorima na bazi kalcijuma i cinka. Ovo takođe, kupcima KÖMMERLING proizvoda, daje svest o očuvanju životne sredine.