88 mm sistemi

Premium-prozorski sistem – KÖMMERLING 88 AluClip

Sa aluminijumskom oblogom, AluClip kombinuje elegantan aluminijumski dizajn, sa velikim izborom boja, sa optimalnim vrednostima izolacije najsavremenijeg PVC profilnog sistema KÖMMERLING 88. Aluminijum se ističe svojom elegancijom, otpornošću na vremenske uslove i jednostavnošću održavanja, dok sa druge strane, PVC nudi optimalnu toplotnu i zvučnu izolaciju, kao i visoku sigurnosnu funkciju.

KÖMMERLING 88 AluClip kombinuje za Vas  aluminijum i PVC u savršenoj harmoniji, i to sa velikim izborom boja aluminijumskih obloga, pomoću tehnika završne obrade kao što su eloksaža i plastifikacija.

Nova generacija profila se ne ističe samo u pogledu energetike, već i arhitektonski: čvrsta konstrukcija omogućava 3-slojno zastakljivanje ili najsavremenija funkcionalna stakla debljine do 56 mm. KÖMMERLING 88 raspolaže prozorima velikih dimenzija za atraktivan izgled fasade sa odličnim vrednostima zvučne izolacije, a kod njih, solarni dobici, naročito tokom hladne sezone, dodatno umanjuju potrebu za energijom, a time i emisiju CO2.

Ovaj sistem važi za uzor i u ekološkom pogledu. Kao prvi svetski važan proizvođač, brend KÖMMERLING , u proizvodnji profila, koristi reciklirane materijale u svežem PVCu,i to isključivo bezolovni PVC  sa “zelenim” stabilizatorima na bazi kalcijuma i cinka. Ovo takođe, kupcima KÖMMERLING proizvoda, daje svest o očuvanju životne sredine.

Sa aluminijumskom oblogom, AluClip kombinuje elegantan aluminijumski dizajn, sa velikim izborom boja, sa optimalnim vrednostima izolacije najsavremenijeg PVC profilnog sistema KÖMMERLING 88. Aluminijum se ističe svojom elegancijom, otpornošću na vremenske uslove i jednostavnošću održavanja, dok sa druge strane, PVC nudi optimalnu toplotnu i zvučnu izolaciju, kao i visoku sigurnosnu funkciju.

KÖMMERLING 88 AluClip kombinuje za Vas  aluminijum i PVC u savršenoj harmoniji, i to sa velikim izborom boja aluminijumskih obloga, pomoću tehnika završne obrade kao što su eloksaža i plastifikacija.

Nova generacija profila se ne ističe samo u pogledu energetike, već i arhitektonski: čvrsta konstrukcija omogućava 3-slojno zastakljivanje ili najsavremenija funkcionalna stakla debljine do 56 mm. KÖMMERLING 88 raspolaže prozorima velikih dimenzija za atraktivan izgled fasade sa odličnim vrednostima zvučne izolacije, a kod njih, solarni dobici, naročito tokom hladne sezone, dodatno umanjuju potrebu za energijom, a time i emisiju CO2.

Ovaj sistem važi za uzor i u ekološkom pogledu. Kao prvi svetski važan proizvođač, brend KÖMMERLING , u proizvodnji profila, koristi reciklirane materijale u svežem PVCu,i to isključivo bezolovni PVC  sa “zelenim” stabilizatorima na bazi kalcijuma i cinka. Ovo takođe, kupcima KÖMMERLING proizvoda, daje svest o očuvanju životne sredine.