88 mm sistemi

KÖMMERLING 88 Ulazna vrata AluClip – otvaranje ka spolja

Ulazna vrata, koja se otvaraju ka spolja, se koriste  u prometnim objektima i to, iz sigurnosnih razloga, na izlazima u slučaju nužde, ali  takođe i u privatnom domaćinstvu kod neodložnih izlaznih situacija. Sistem ulaznih vrata KÖMMERLING 88 AluClip kombinuje prednosti aluminijuma i PVCa u jednom elementu. Sa spoljašnje strane, elegantne aluminijumske obloge nude skoro neograničene mogućnosti izbora dizajna i boja, dok sa unutrašnje strane, PVC profili garantuju lako održavanje,stabilnost, kao i visoku sigurnosnu funkciju.

Sisteme ulaznih vrata KÖMMERLING 88 AluClip karakteriše obilje tehnoloških karakteristika, koje omogućuju visoku sigurnost, izvrsnu toplotnu izolaciju, odličnu zatvorenost i visoku statiku. Uvek ćete da doneste pravu odluku, ukoliko izaberete premium sistem ulaznih vrata KÖMMERLING 88 AluClip.

Sistem ulaznih vrata pruža sve preduslove za visoko kvalitetna ulazna vrata, koja se otvaraju ka spolja, uključujući savremenu dubinu ugradnje od 88 mm. Kod ovog 6-komornog sistema, spoljašnje i unutrašnje komore izoluju od hladnoće i toplote, i pored toga, one imaju jaku konstrukciju.  Čelična ojačanja velikih dimenzija čine jedan čvrsti i zatvoreni okvir. Uglovi krila su ojačani zavarenim ugaonim spojnicama,  koje su snažno povezane sa čeličnom armaturom. . Oni apsorbuju  sile savijanja i uvijanja, npr. kod pokušaja provala, i prenose ih po celom obimu čeličnog ojačanja.Sa specijalnim okovima, bezbednost se može dodatno povećati i mogu se proizvesti jednokrilna ili višekrilna ulazna vrata.

Ovaj sistem važi za uzor i u ekološkom pogledu. Kao prvi svetski važan proizvođač, brend KÖMMERLING , u proizvodnji profila, koristi reciklirane materijale u svežem PVCu,i to isključivo bezolovni PVC  sa “zelenim” stabilizatorima na bazi kalcijuma i cinka. Ovo takođe, kupcima KÖMMERLING proizvoda, daje svest o očuvanju životne sredine.

Ulazna vrata, koja se otvaraju ka spolja, se koriste  u prometnim objektima i to, iz sigurnosnih razloga, na izlazima u slučaju nužde, ali  takođe i u privatnom domaćinstvu kod neodložnih izlaznih situacija. Sistem ulaznih vrata KÖMMERLING 88 AluClip kombinuje prednosti aluminijuma i PVCa u jednom elementu. Sa spoljašnje strane, elegantne aluminijumske obloge nude skoro neograničene mogućnosti izbora dizajna i boja, dok sa unutrašnje strane, PVC profili garantuju lako održavanje,stabilnost, kao i visoku sigurnosnu funkciju.

Sisteme ulaznih vrata KÖMMERLING 88 AluClip karakteriše obilje tehnoloških karakteristika, koje omogućuju visoku sigurnost, izvrsnu toplotnu izolaciju, odličnu zatvorenost i visoku statiku. Uvek ćete da doneste pravu odluku, ukoliko izaberete premium sistem ulaznih vrata KÖMMERLING 88 AluClip.

Sistem ulaznih vrata pruža sve preduslove za visoko kvalitetna ulazna vrata, koja se otvaraju ka spolja, uključujući savremenu dubinu ugradnje od 88 mm. Kod ovog 6-komornog sistema, spoljašnje i unutrašnje komore izoluju od hladnoće i toplote, i pored toga, one imaju jaku konstrukciju.  Čelična ojačanja velikih dimenzija čine jedan čvrsti i zatvoreni okvir. Uglovi krila su ojačani zavarenim ugaonim spojnicama,  koje su snažno povezane sa čeličnom armaturom. . Oni apsorbuju  sile savijanja i uvijanja, npr. kod pokušaja provala, i prenose ih po celom obimu čeličnog ojačanja.Sa specijalnim okovima, bezbednost se može dodatno povećati i mogu se proizvesti jednokrilna ili višekrilna ulazna vrata.

Ovaj sistem važi za uzor i u ekološkom pogledu. Kao prvi svetski važan proizvođač, brend KÖMMERLING , u proizvodnji profila, koristi reciklirane materijale u svežem PVCu,i to isključivo bezolovni PVC  sa “zelenim” stabilizatorima na bazi kalcijuma i cinka. Ovo takođe, kupcima KÖMMERLING proizvoda, daje svest o očuvanju životne sredine.