Sistem roletni

VariNova – Inovativna kutija roletne

U kombinaciji sa PVC, aluminijumskim ili drvenim štokom, kutija roletne ima široko polje primene, kako kod novoizgrađenih objekata tako i kod starogradnje. U zavisnosti od načina ugradnje, servis kutije VariNova može se izvesti pristupom sa unutrašnje strane ili odozdo. Na ovaj način, element je lako pristupačan za čišćenje i održavanje, kako sa spoljašnje tako i sa unutrašnje strane.

Isplativost kutije roletne ogleda se u toplotno-tehničkim prednostima, u umanjenim računima utroška energije kako kod novoizgrađenih objekata tako i kod starogradnje.

Unutrašnje i spoljašnje stranice kutije kao i vezni profili odlikuju se komorama. Moguć je pojedinačan pristup izboru boja i prilagođavanje drvenim prozorskim strukturama prozora. Na raspolaganju imamo odgovarajuće aluminijumske i pvc stranice kutije. Svi PVC profili poseduju izvanrednu otpornost na sunčeve zrake, vremenske uslove i u potpunosti mogu da se recikliraju.

VariNova nudi veliku prednost sa komarnikom, koji u svako doba možete naknadno ugraditi u kutiju. Revizija se na licu mesta može izvesti kako sa unutrašnje strane kutije tako i odozdo, u zavisnosti od situacije. Osim toga VariNova je prilagođena jednostavnoj adaptaciji i montaži na sve ramove poznate tržištu.

U kombinaciji sa PVC, aluminijumskim ili drvenim štokom, kutija roletne ima široko polje primene, kako kod novoizgrađenih objekata tako i kod starogradnje. U zavisnosti od načina ugradnje, servis kutije VariNova može se izvesti pristupom sa unutrašnje strane ili odozdo. Na ovaj način, element je lako pristupačan za čišćenje i održavanje, kako sa spoljašnje tako i sa unutrašnje strane.

Isplativost kutije roletne ogleda se u toplotno-tehničkim prednostima, u umanjenim računima utroška energije kako kod novoizgrađenih objekata tako i kod starogradnje.

Unutrašnje i spoljašnje stranice kutije kao i vezni profili odlikuju se komorama. Moguć je pojedinačan pristup izboru boja i prilagođavanje drvenim prozorskim strukturama prozora. Na raspolaganju imamo odgovarajuće aluminijumske i pvc stranice kutije. Svi PVC profili poseduju izvanrednu otpornost na sunčeve zrake, vremenske uslove i u potpunosti mogu da se recikliraju.

VariNova nudi veliku prednost sa komarnikom, koji u svako doba možete naknadno ugraditi u kutiju. Revizija se na licu mesta može izvesti kako sa unutrašnje strane kutije tako i odozdo, u zavisnosti od situacije. Osim toga VariNova je prilagođena jednostavnoj adaptaciji i montaži na sve ramove poznate tržištu.