Sistem roletni

VariNova sa integrisanom Raffstore

Slide

VariNova kutija roletne sa integrisanim Raffstore nudi inovativni komfor: raffstore ne pruža samo zaštitu sa zastorom već služi i kao zasebna zaštita od svetlosti, uz sve to opciono nudi zaštitu od insekata.

Slide

VariNova kutija roletne sa integrisanim Raffstore nudi inovativni komfor: raffstore ne pruža samo zaštitu sa zastorom već služi i kao zasebna zaštita od svetlosti, uz sve to opciono nudi zaštitu od insekata.